Autobedrijf in Drenthe
Voor al uw vragen

Neem contact op met Autobedrijf Johan de Vries in Drenthe

Met een betrouwbare wagen de weg op? Laat uw voertuig dan repareren en onderhouden door de monteurs van Autobedrijf Johan de Vries. Bezoek ons in Nijeveen, tussen Steenwijk en Meppel, of neem contact op via 0522 - 491 449.


Drukkerij

Voor meer informatie over het bestickeren van uw voertuig belt u 06 - 13 102 339 of laat een bericht achter via het contactformulier.
 

Contactformulier

Adresgegevens

Adres
Dorpsstraat 77
7948 BM Nijeveen
Telefoon
0522 - 49 14 49
06 - 13 102 339
E-mail
info@autobedrijfjohandevries.nl

Routebeschrijving

Openingstijden

Maandag 08:00-17:00
Dinsdag 08:00-17:00
Woensdag 08:00-17:00
Donderdag 08:00-17:00
Vrijdag 08:00-17:00

Bescherming Persoonsgegevens

Autobedrijf Johan de Vries v.o.f. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Autobedrijf Johan de Vries v.o.f. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf Johan de Vries v.o.f. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Naam bedrijf:
Adres:
Postcode /Plaats:
Email:
Telefoonnummer:
Contactpersoon:

Autobedrijf Johan de Vries v.o.f.
Dorpsstraat 77
7948 BM Nijeveen
info@autobedrijfjohandevries.nl
0522-491449
J. de Vries


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Johan de Vries v.o.f.
verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten

 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

 • Het versturen van facturen

 • Het bellen voor overleg over reparatie

   

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres en woonplaats

 • Telefoonnummer

 • Email adres

   

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Administratiekantoor voor salarisadministratie

 • Administratiekantoor voor verwerking administratie

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.